Poznaj siebie, sprawdź czy wykorzystujesz swój potencjał.

Z testów i kwestionariuszy badających potencjał ludzki korzystam ostrożnie i z pewnym dystansem. Staram się nie przeceniać informacji, których dostarczają testy. Pamiętam, że „ to tylko narzędzia”. Człowiek natomiast jest istotą złożoną, niepowtarzalną i najlepszy test nie odda jego wyjątkowości, nie określi całego potencjału.

Dlatego najpierw pracuję z Klientem nad poznaniem talentów i predyspozycji bez narzędzi, by następnie sprawdzić trafność dokonanych odkryć z pomocą narzędzia. Dzięki takiemu podejściu Klient ma szansę najpierw lepiej siebie poznać, swoje mocne strony i predyspozycje, by następnie w sposób bardziej świadomy zrozumieć treść raportu z testu. Wówczas jest szansa, że test pozwoli na dopełnienie informacji na swój temat, a nie jest „wyrocznią” ze wskazaniami procentowymi „jaki jestem, a jaki nie jestem”, „jaką pracę mam wykonywać, a jakiej nie powinienem”.

Korzystałam z wielu narzędzi do diagnozy potencjału. Narzędzie Carrier Direct  (nazwa światowa) – Kompas Kariery Crown (nazwa wersji polskiej) zaskakuje moich Klientów trafnością wskazań.

Kompas Kariery Crown służy do diagnozy potencjału zawodowego i pomaga wesprzeć trafną decyzję przy zmianie lub wyborze zawodu. Może być stosowany przez osoby czynne zawodowo od wielu lat, jak również przez absolwentów podejmujących pierwsze kroki w swojej karierze.

Test bada cztery obszary tematyczne do których należą: osobowość, zainteresowania, umiejętności i zdolności oraz wartości. Po analizie tych informacji uzyskujemy wskazania, jaki rodzaj pracy jest najbardziej odpowiedni dla przebadanej osoby, a jakiej i dlaczego nie powinna wykonywać.

Narzędzie powstawało przez 9 lat, zostało zweryfikowane pod względem rzetelności i trafności . Jego autorami są badacze amerykańscy pracujący na zlecenie Crown Financial Ministries – organizacji non-profit zajmującej się edukacją finansową, pomagającą ludziom wejść na drogę wolności finansowej , osiągnąć satysfakcję, spokój i zadowolenie z finansowej sfery życia.

Narzędzie polecam osobom, które planują zmianę zawodową lub podejmują pierwsze zawodowe decyzje oraz dla coachów kariery, jako doskonałe narzędzie wspierające ich pracę.