Rekrutacje z gwarancją

Kompleksowo prowadzimy proces rekrutacji: od diagnozy potrzeb poprzez pozyskanie
talentów na rynku, dobór osób najlepiej dopasowanych do firmy aż po długoterminową
gwarancję.

Rekrutujemy profesjonalistów dobrze dopasowanych do firmy pod kątem osobowości,
kompetencji i doświadczenia.
Możesz być spokojny, nie spoczniemy, dopóki nie znajdziemy.

Dla kogo rekrutujemy?

Największe doświadczenie mamy w rekrutacji w szeroko pojętych branżach technicznych na stanowiska wyższego i średniego szczebla oraz na stanowiska specjalistyczne.

Jak szukamy? Pięć etapów procesu rekrutacji

1. Zbadanie potrzeb organizacji
Klient podejmuje decyzję, my pomagamy określić przejrzyste zadania i dopasowaną do kultury firmy osobowość kandydata.

2. Aktywne poszukiwania – direct search
Poszukiwania prowadzimy dyskretnie, zachowując najwyższe standardy etyczne. Sprawdzamy, kto jest gotowy na nowe wyzwania w firmie klienta.

3. Dobór kandydatów
Weryfikujemy cechy osobowe, a następnie: czy i w jakim stopniu kandydaci posiadają umiejętności, predyspozycje i motywację do danej pracy. Oceniamy kompetencje twarde (wiedza) i miękkie (osobowość). Za zgodą kandydatów rozmawiamy z ich przełożonymi.


4. Prezentacja kandydatów
Poza umiejętnościami i cechami osobowościowymi kandydata wskazujemy na czynniki motywujące, a także jego słabe strony oraz rekomendacje rozwojowe związane z pracą na
danym stanowisku.

5. Gwarancja
Dzięki starannemu doborowi bardzo rzadko występuje usługa gwarancji. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, przedstawiamy kandydatów bez dodatkowych kosztów.

FAQ

Najpierw sprawdzamy kandydata, czy jego osobowość „pasuje” do firmy, a następnie
weryfikujemy poziom wiedzy i umiejętności. Rezultat? Zatrudnione osoby wiążą się z firmą
na wiele lat.

Gdy właściciel firmy ma wątpliwości, czy zatrudnić czy nie zatrudnić nowego pracownika,
wówczas starannie sprawdzamy, co będzie dla firmy korzystniejsze. Właściwa diagnoza
potrzeb klienta jest dla nas priorytetem.


Przykład 1.: Jeden z klientów zrezygnował z zatrudnienia Dyrektora personalnego, gdy w
wyniku analizy okazało się korzystniejsze zatrudnienie Kierownika HR i awansowanie
Specjalisty na Kierownika kadr.


Przykład 2.: Zdecydowanie rekomendowaliśmy zatrudnienie Handlowca, by uwolnić czas
właściciela małej firmy, który sam zajmował się sprzedażą.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy i jak nasze doświadczenie i narzędzia mogą Ci pomóc.
Napisz do mnie mprawdzik@talentyrezultaty.pl lub zadzwoń +48 512 073 600