Programy Total Leader Academy TM

Wdrażamy rozwiązania poprawiające efektywność i zyskowność organizacji poprzez rozwój
ludzi w zakresie kompetencji przywódczych. Twórcą Programów jest Paul J. Meyer
(założyciel firmy Leadership Management International (LMI), uznany autorytet w dziedzinie
przywództwa, motywacji oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Talenty i Rezultaty Małgorzata Prawdzik to Certyfikowany Partner firmy LMI Leadership
Management Polska.
Programami LMI przyczyniamy się do rozwoju biznesu, pomagając firmom w rozwoju
talentów i kluczowych osób. Nie prowadzimy tradycyjnych szkoleń, bo szkolenia nie działają
długofalowo.
Prowadzimy warsztaty oparte na procesie wyznaczania i osiągania celów, wykorzystując
takie techniki jak: facylitację, coaching, mentoring, konsultacje i doradztwo biznesowe.
Obecnie kluczową kompetencją jest samozarządzanie.
Dzisiaj potrzebni są liderzy, którzy potrafią kierować samymi sobą, są liderami własnego
życia. Potrafią równolegle dbać o najważniejsze sfery życia: rodzina i dom, finanse i kariera,
sfera duchowo-etyczna, edukacja, kondycja fizyczna i zdrowie oraz sfera społeczna.
Programy LMI są kierowane do właścicieli firm i kadry zarządzającej. Są to:
Program LMI Efektywność Własna
Program LMI Dynamika Efektywnego Zespołu
Program LMI Efektywne Przywództwo Własne
Program LMI Efektywne Przywództwo Motywujące.

„Jeśli robisz to, co zawsze robiłeś, osiągniesz to, co zawsze osiągałeś” 

Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy i jak nasze doświadczenie i narzędzia mogą Ci pomóc.
Napisz do mnie mprawdzik@talentyrezultaty.pl lub zadzwoń +48 512 073 600

Program LMI Efektywność Własna

Istotą programu jest odkrycie i wykorzystanie pełnego potencjału liderów poprzez silne
ukierunkowanie na działania służące ich rozwojowi , a przez to rozwojowi organizacji.
Praktycznym celem programu jest więc dostarczenie uczestnikowi niezwykle efektywnych
narzędzi, niezbędnej inspiracji oraz motywacji do osiągnięcia wymiernych rezultatów.
Zakres merytoryczny programu:

Lekcja 1: ISTOTA WYDAJNOŚCI
Kluczowe źródło podnoszenia efektywności
Analiza postaw i nawyków
Budowanie podstaw efektywności
Określanie i wdrażanie DWO (działań wysoce opłacalnych)

Lekcja 2: OSIĄGANIE CELÓW PRZEZ ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
Cele indywidualne i organizacyjne
Jak działa proces wyznaczania i realizacji celów
Moc celów sformułowanych na piśmie
Jak znaleźć czas na planowanie i wyznaczanie celó

Lekcja 3 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRZEZ USTALANIE PRIORYTETÓW
Ustalanie priorytetów we wszystkich dziedzinach życia

Ważność a pilność spraw, budowanie postawy pro aktywności
Strategie radzenia sobie z zagrożeniami efektywności – identyfikacja DNO (działań nisko
opłacalnych)

Lekcja 4 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRZEZ KOMUNIKACJĘ/ROZMAWIANIE
Mieć czas na komunikację
Co to są skuteczne pytania
Słuchanie zorientowane na wiadomość główną
Efektywna komunikacja z zespołami

Lekcja 5 DELEGOWANIE
Konieczność upoważniania
Korzyści płynące z upoważniania
Postawy – źródło upoważniania i delegowania
Budowanie zespołu poprzez delegowanie
Poziomy delegowania odpowiedzialności
Komunikacja a delegowanie

Lekcja 6 ROZWÓJ ZESPOŁU
Pozytywne oczekiwania
Strategie efektywnych zebrań
Jak świętować sukces
Wyzwania stojące przed wydajnością

„Jeśli robisz to, co zawsze robiłeś, osiągniesz to, co zawsze osiągałeś”

Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy i jak nasze doświadczenie i narzędzia mogą Ci pomóc.
Napisz do mnie mprawdzik@talentyrezultaty.pl lub zadzwoń +48 512 073 600