Outplacement

Czym jest outplacement?

Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane to wsparcie firmy w planowaniu i przeprowadzaniu zwolnień oraz po zakończeniu procesu redukcji. Przygotowujemy i pomagamy wdrażać pogram outplacementu – zarówno dla zwalnianych pracowników, jak też dla kadry zarządzającej i działu HR, podejmujących trudne, stresujące decyzje. Kompleksowy program obejmuje także pracowników, którzy pozostają w organizacji.

Dobrze przeprowadzony outplacement znacząco wpływa na sposób postrzegania firmy, jako troszczącej się o ludzi. Dlatego jest ważnym elementem składowym profesjonalnego wizerunku pracodawcy.

Korzyści biznesowe:

Kiedy potrzebny jest outplacement:

planowane zwolnienia – wsparcie firmy w ustaleniach organizacyjnych i merytorycznych dotyczących procesu zwolnień, programów dobrowolnych odpraw itp.
wdrożenie Programu Dobrowolnych Odejść podczas zwolnień grupowych
– likwidacja stanowisk wybranych osób z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – outplacement indywidualny
– duże reorganizacje – przekwalifikowanie części załogi, przesunięcie części osób do innych ról i na inne stanowiska (redeployment).

Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy i jak nasze doświadczenie i narzędzia mogą Ci pomóc.
Napisz do mnie mprawdzik@talentyrezultaty.pl lub zadzwoń +48 512 073 600