Rodo

Szanujemy prywatność i ochronę danych osobowych w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:

 •  kto jest administratorem danych osobowych,
 •  w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • komu są udostępniane i jak są chronione.

Pragniemy by każda osoba mogła świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszych usług.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYM INFORMACJAMI:

I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACYCZYTAJ DALEJ

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?
Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Talenty i Rezultaty Małgorzata Prawdzik (TiR) danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej oraz stron zaufanych partnerów. Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, zgłoszenie uczestnika szkolenia, warsztatu, coachingu itp.).

2. Administrator.
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Talenty i Rezultaty Małgorzata Prawdzik, z siedzibą w Gdańsku, ul. Nieborowska 14A/8, NIP: 584-109-99-79, REGON: 331017435,
właściciel serwisu internetowego www.talentyrezultaty.pl By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy mail kontaktowy: zgłoszenia@talentyrezultaty.pl. Zapraszamy do korespondencji w sprawie ochrony Twoich danych.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?
Kiedy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

 • Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko;
 • Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz;
 • Twój przebieg kariery zawodowej i kwalifikacje zawodowe (CV);
 • Twoje wyniki testów realizowane na potrzeby procesów rekrutacyjnych, w których wyrazisz chęć udziału;
 • Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia i kursy, warsztaty itp.; o Naszą komunikację z Tobą;
 • Twoje zainteresowania naszymi usługami.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

 • realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a; o zarządzanie naszymi relacjami;
 • komunikacja z Tobą; o przesyłanie informacji o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś nam zgody;
 • wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług szkolenia, kursu, e-learningu, event itp.;
 • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
 • jeżeli złożysz aplikację w konkretnym procesie rekrutacyjnym, wyrazisz przez to zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby tego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Talenty i Rezultaty Małgorzata Prawdzik – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem;
 • w celu przekazywania Twoich danych osobowych, w tym Twojego profilu zawodowego, potencjalnym pracodawcom, których oferty pracy są odpowiednie do kwalifikacji zawodowych – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes Talenty i Rezultaty Małgorzata Prawdzik polegający na wyszukiwaniu i dopasowaniu profili kandydatów przesyłających CV do ofert pracy posiadanych przez Talenty i Rezultaty Małgorzata Prawdzik;
 • w celu przypominania Ci raz na jakiś czas o aktualizacji danych – podstawą przetwarzania w tym wypadku będzie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w oparciu o Twoje aktualne dane;
 • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania Twoich danych w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • w celu archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez Talenty i Rezultaty Małgorzata Prawdzik jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu ich przetwarzania przez nas, lub zasad świadczenia przez nas usług, skontaktuj się z nami. Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie do celów, do w jakich zostały zebrane i nie będziemy przetwarzać w innych celach, chyba że wrazisz na to odrębną, świadomą zgodę.

Formularz kontaktowy
Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszej stronie formularzu
kontaktowym. Sam określasz, jakie dane udostępniasz podczas składania aplikacji w konkretnym procesie rekrutacyjnym lub podczas zgłoszenia na udział w szkoleniu/warsztacie. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy ( np. jeżeli masz zamiar zapisać się na nasz kurs, szkolenie, e-learning, event itp.).

5. W oparciu jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

 • w oparciu o Twoją zgodę (np. gdy udostępniasz swoje CV); Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez informację wysłana pod adresem kontakt@talentyrezultaty.pl) lub poprzez skontaktowanie się z nami
 • na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich; Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zobacz wymienione wyżej cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
 • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (np. gdy zapisujesz się na kurs, szkolenie, e-learning, bierzesz udział w rekrutacji itp.)

6. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?
Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z
naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Na przykład przesłałeś nam swoje CV lub zgłosiłeś aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę zamieszczone w serwisie ogłoszeniowym. Przesyłając swoje CV do nas będziemy wymagać od Ciebie akceptacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

7. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?
Oprócz udostępniania Twoich danych potencjalnym pracodawcom, będziemy również udostępniać Twoje dane podmiotom działającym na nasze zlecenie (np. podmiotom świadczącym dla Administratora usługi hostingowe), tj. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres czasu w jakim Twoje dane będą przetwarzane.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) w przyszłości poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji o Tobie w wyspecjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać (hosting). W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W naszej działalności Małgorzata Prawdzik Talenty i Rezultaty posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych osób będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, księgowość).
Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku TiR może przekazać Twoje dane do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, TiR podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Jeżeli prześlesz nam swoje CV, będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:
a) TiR będzie przetwarzać dane w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, do którego się zgłosiłeś i wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych na wzięcie udziału w danym
procesie rekrutacyjnym do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego – usuniemy Twoje dane po zakończeniu tego procesu.
b) TiR może przetwarzać Twoje dane do celów archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków TiR oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które
mogą być kierowane przeciwko TiR, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat,

9. Jak zabezpieczamy Twoje dane?
TiR zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Międzynarodowy transfer danych osobowych.
Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

11. Jakie mam prawa?
W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy
obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, wykreślonym prawem zakresie, prawo
przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w
wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy
wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać odpowiednią prośbę do
nas. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości. Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek wątpliwości masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności?
Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie
zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Ci odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.